Lepení a utěsňování

Dávkovací systémy na lepení a utěsňování

Záleží nám na kvalitě a životnosti Vašeho produktu

V mnoha odvětvích jako např. letecký průmysl nebo výroba kolejových vozidel, která se spoléhají na technologii spojování, je metoda lepení standardní volbou. Díky vývoji nových lepidel je dnes totiž možné spojit i několik různých materiálů jako sklo, kovy, anebo plasty. To, že se mnoho produktů vyrábí ve stále lehčí formě, je jedním z hlavních důvodů, proč se tato metoda stává stále populárnější.

Během několika posledních desetiletí DOPAG neustále vylepšoval své dávkovací systémy a byl tak schopen zaujmout pozici jedničky na trhu. Naše systémy dovedou lepidla nejen zpracovat, ale i nanést na materiál se spolehlivou přesností každé dávky. Tím se snižuje množství odpadového lepidla nebo těsnící hmoty a také se docílí optimálního vizuálního výsledku. Všechny systémy DOPAG odpovídají novému DIN 2304.

1K aplikace pro lepení a těsnění

Řešení pro aplikaci lepidel a těsnění

 1. coatingmix

  coatingmix
  Toto kompletní řešení pro laminaci samolepících etiket je ojedinělé na trhu. K jeho integraci do výrobní linky nejsou nutné žádné úpravy stávajících systémů.
 2. coredis

  coredis

  Coredis je systém pro zpracování velmi lehkých 1K epoxidů s nízkou hustotou a sférovitými mikrodutinami.

 3. Doplňovací jednotky

  Doplňovací jednotky
  Pro nepřerušovanou výrobu: doplňovací jednotky od společnosti DOPAG zajišťují automatické doplňování tlakových nádrží materiálu během výroby.
 4. Dynamická míchací hlava

  Dynamická míchací hlava
  Dynamická směšovací hlava s novou ventilovou technologií, vyvinutá pro směšování reakčních polymerů s nízkou až vysokou viskozitou. Vhodná pro nanášení PUR pěny a lepící, utěsňovací a zalévací aplikace.
 5. economix

  economix

  Systémy řady economix jsou kompaktní, bezředidlové a pneumaticky ovládané systémy s pístovými čerpadly.

 6. eldodis

  eldodis
  Dávkovací systém eldodis zpracovává jednosložková, středně až vysoce viskózní lepidla a těsnicí hmoty s vysokou spolehlivostí a kvalitou.
 7. eldomix

  eldomix

  Systémy řady eldomix 100/600 jsou bezproplachové, kompaktní dávkovací systémy se zubovým čerpadlem.

 8. gluemix

  gluemix

  Gluemix je kompaktní a bezproplachový systém dávkování se zubovým čerpadlem.

 9. ladomix

  ladomix

  Ladomix je kompaktní a mobilní dávkovací a míchací zařízení se zubovými čerpadly.

 10. Pístový dávkovací systém

  Pístový dávkovací systém
  Pístový dávkovací systém od společnosti DOPAG se používá vždy, když je nutné dávkovat jednosložkové materiály, jako jsou lepidla nebo těsnicí hmoty s krátkými dobami cyklů.
 11. rotordis

  rotordis
  Systém rotordis s vřetenovým čerpadlem nepřetržitě a spolehlivě zpracovává abrazivní, jednosložkové materiály, jako jsou lepidla nebo těsnicí hmoty.
 12. variomix

  variomix

  Systémy řady variomix jsou kompaktní, pneumaticky nebo hydraulicky ovládané a bezředidlové dávkovací a míchací systémy s pístovými čerpadly.

 13. vectodis

  vectodis
  Systém vectodis pro zpracování 1K médií. K výrobě potřebujete už jen odpovídající přívod materiálu a řídící jednotku.
 14. vectomix

  vectomix

  Vectomix je systém pro zpracování vícesložkových médií.

 15. volumix

  volumix
  The volumix metering and mixing system is especially designed for bonding and sealing applications in aerospace industry. 
 16. Vřetenová čerpadla

  Vřetenová čerpadla
  Vřetenové čerpadlo od společnosti DOPAG nabízí spolehlivé řešení pro dávkování materiálů s vysokým obsahem plniva. 
 17. Zubová dávkovací čerpadla

  Zubová dávkovací čerpadla
  Společnost DOPAG nabízí spolehlivé řešení pro nepřetržité dávkování lepidel, těsnicích materiálů nebo maziv bez pulzování ve formě zubového dávkovacího čerpadla.